Per formar part del Col·lectiu Blanc i Blau Roger de Llúria heu de completar el seguent FORMULARI.

 

Un grup de socis i aficionats al RCD DEspanyol de Barcelona, vàrem crear fa més d’un any, el Col·lectiu Blanc-i-Blau Roger de Llúria (col·lectiu amb estatuts degudament legalitzats.)

 

Aquest col·lectiu té com a objectius principals, refermar la imatge catalana del club i el seu compromís amb la llengua i cultura catalanes; denunciar els falsos apolítics que manipulen el nom del club amb intencions precisament politiques i aconseguir que el qui ho vulgui pugui assistir al nostre estadi a animar el nostre equip amb símbols o banderes catalanes ( estelades o no) amb la mateixa tranquil·litat que ho fan els qui decideixen fer-ho amb una bandera espanyola.

 

Per a aconseguir tot això, cal que el col·lectiu sigui fort i representi el major nombre possible de socis i aficionats del nostre club.

 

Si us sentiu identificats amb el nostre ideari, si us plau, complimenteu i envieu-nos-el, el full d’adhesió al nostre col·lectiu que podeu trobar en l’enllaç següent:

 

 

http://www.collectiublanciblaucat.es/412909572

FULL D'ADHESIÓ

Full a complementar per formar part del Col·lectiu Blanc i Blau Roger de Llúria.

 

 

PERSONA QUE SOL·LICITA ADHESIÓ A TÍTOL INDIVIDUAL

 
Nom
Cognoms
DNI
Adreça
C.P i Població
Correu electrònic
Telèfon de contacte
Data de naixement
Ets soci?
Nº de Soci
Ets accionista?

ENTITAT QUE SOL·LICITA ADHESIÓ

 
Nom de l'entitat
Activitat fonamental de l'entitat
Adreça
Correu electrònic
Persona representant de l'entitat
Càrrec
Telèfon de contacte

 

Política de Privadesa: Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat de l'Associació COL•LECTIU BLANC I BLAU ROGER DE LLÚRIA amb CIF: G.660082447, la finalitat de la qual és l'ADHESIÓ de socis i simpatitzants del Real Club Deportiu Espanyol. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, enviant una sol•licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del seu DNI a collectiublanciblau@gmail.com. Aquesta Associació tindrà personalitat jurídica i capacitat d'obrar plena, i es regirà per la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, per la Llei Orgánica1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i les restants disposicions que l'afecten. Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les disposicions que la desenvolupen.

El Col·lectiu Blanc i Blau Roger de Llúria està adherit al mateix temps a les seguents entitats: